Menu

Beheersorgaan bibliotheek

Dit beheersorgaan verstrekt advies aan de Raad van Bestuur van IveBiC over het beleid en de werking van de intergemeentelijke bibliotheek. 

De bibliotheekwerking gaat op een dynamische wijze om met een laagdrempelige dienstverlening en met interessante uitdagingen zoals digitalisering, beeldcultuur, leesbevordering en mediawijsheid. 

Het beheersorgaan van de bibliotheek vergadert minimum één keer per jaar.