Menu

AGB Hemiksem

Bestuur AGB: Raad van Bestuur en directiecomité

De Raad van Bestuur en het directiecomité staan in voor het bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf. De Raad van Bestuur is samengesteld uit de 21 leden van de gemeenteraad en is gemachtigd alle nuttige of noodzakelijke handelingen te stellen om de doelstellingen van het Autonoom Gemeentebedrijf te verwezenlijken. De Raad van Bestuur heeft m.a.w. een grote zelfstandigheid en onafhankelijkheid bij de uitvoering van haar beleid, maar aangezien de bestuursleden dezelfde zijn als de gemeenteraadsleden, verliest de gemeente haar controle op het AGB niet. Het dagelijks beheer van het AGB wordt toevertrouwd aan het Directiecomité; 5 leden die worden aangesteld door de Raad van Bestuur. Alle mandaten vallen samen met de duur van een gemeentelijke legislatuur. Na de volledige vernieuwing van de gemeenteraad wordt dan ook steeds de Raad van Bestuur en van het Directiecomité volledig vernieuwd.

Dagordes en verslagen van AGB kan je raadplegen via de website https://hemiksem.meetingburger.net/


Exploitatie AGB

Bij de start van het AGB Hemiksem op 1 december 2015 werd beslist dat het initieel geen personeel in dienst zou nemen. Het AGB Hemiksem kan echter wel beroep doen op het personeel van de gemeente Hemiksem voor bepaalde werkzaamheden. De voorwaarden en modaliteiten van deze verstrekking van diensten door het gemeentepersoneel van Hemiksem werden vastgelegd in de overeenkomst van aanneming van diensten.